We are here for good

We are your protection against eavesdropping

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere
www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.
www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.bluetoothadvertising.net - Bluetooth, WiFi Marketing
www.projammer.eu - the field of RF jamming
www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding
www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders
www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance
www.elidefire.info - automated fire extinguishing

 

35121900-7 Detektory radarov
35123000-2 Zariadenia na identifikáciu polohy
38341600-3 Detektory žiarenia
38546100-5 Detektory bômb
38547000-1 Dozimetrický systém
32230000-4 Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom
32237000-3 Prenosné vysielače s prijímačom
32344200-8 Rádioprijímače
32332100-0 Diktafóny
32344210-1 Rádiové zariadenia
64212600-1 Služby zvýšenej výkonnosti prenosu dát GSM (EDGE – Enhanced Data
for GSM Evolution)
64212700-2 Služby univerzálneho systému mobilnej telefónie (UMTS)
34943000-9 Systém sledovania vlakov
35712000-8 Taktické veliace, riadiace a komunikačné systémy
35720000-7 Spravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum
24613100-5 Náboje na odplašovanie vtákov

Širokopásmový rušič rádiového roznetu

Kontakt

laser

Naša adresa:
Volckova Slavikova Vyt.Atel.
Vodarenska 11
080 01 Presov
Slovakia, SR, EU

Mail: shop@market.sk

Director Tel.:0903 040 562
Speak English: +421 908 822 328

ICO: 46443983
IČ DPH: SK1045924506
EORI: SK1045924506

Name Bank: Volckova Slavikova Vyt.Atel.
IBAN: SK7483300000002200689171
SWIFT, BIC kod: FIOZSKBAXXX

Beneficiary's Bank: FIO BANKA, A.S., POBOCKA
The name and address of the beneficiary's bank: Kollarovo nam. 15,
Bratislava, Slovakia

ASTIC Signály Obrany demonštruje bezdrôtového signálu a laserové ochrana mikrofónu pre organizácie, využívajúce bezdrôtové technológie. Kľúčové komponenty pre systémy zasklenia poskytujúce ochranu odposluchu, bezdrôtového zabezpečenia signálu, vizuálne ochranu, balistické / výbuch a násilný vstup, šetrenie energie s ozdobnými estetiky. Tento prístup prekonáva "kybernetickej", aby výrazne zlepšiť ochranu duševného vlastníctva a súkromia.

Sigint.sk je popredným svetovým poskytovateľom vysokej poľahčujúcu rádiových frekvencií a infračervené opticky jasných podkladov pre ochranu súkromia a elektronickou ochranou proti odpočúvaniu, tj RF povodňovej útoky, "chyby", laserové útoky, termovíziu, známy tiež ako technický dozor protiopatrenia (TSCM) , ASD technológia sa stala ako De-facto, ako aj písaný štandard pre americké vládne organizácie, ktorí si želajú, aby riadne zabezpečiť umiestnenie manipuláciu s citlivými a / alebo utajovaných informácií s fyzikálnymi oknami. Navyše, kompletnú sadu ASD Technology alebo SD produktov Smart Glass zahŕňa povrch aplikovaný filmov, sklo a polykarbonáty pre ochranu odposluchu, RF ukrytie a úsporu energie a teraz je rozšírená o prepínateľný zasklenia pre vizuálne súkromie, variabilný odtieň zasklenia ako pre súkromie a energie zachovanie, balistické úrovne UL 1-8 zasklenia, antimikrobiálne panely a dekoratívne lamináty.

Sigint.sk so sídlom na slovenskom, SR, EU. Pre viac informácií navštívte http://www.market.sk.

Naplánovať technológie demonštráciu na slovenskom, v SR, EÚ, alebo na vašom zariadení kontaktujte Petera u mail@market.sk~~pobj.

Pre otázky médií, kontaktujte prosím Danu na 421 650 40 6789 alebo e-mailovú mail@market.sk~~pobj.

Profil firmy
Sigint.sk Slovenskom sa špecializuje na výskum a vývoj, výrobu a predaj high-tech zariadenia pre špeciálne účely. Náš výrobný program zahŕňa vojenské, vládne a civilné komunikačné riešenia, optické a elektronicky monitorovacích systémov pin-ukazovať a rušiace zariadenie a ďalšie špeciálne vybavenie. Náš sortiment zahŕňa aj kompletné riadenie vývoja, od poradenstva a plánovania, aby na kľúč hotové riešenia, v akejkoľvek oblasti projektov súvisiacich s bezpečnosťou.

Naša súkromná spoločnosť má svoje sídlo v Prešove na slovenskom. Sigint.sk - Market.sk vlastní a prevádzkuje teleporty v Penig a spolupracuje s partnermi na trhu, čo vedie k poskytujú vynikajúcu kvalitu služieb a produktov - kdekoľvek na svete.

Medzi zákazníkov patria síl NATO, mimovládne organizácie a poskytovateľov internetových služieb, Telecom-nosiče, veľké spoločnosti a vládne organizácie.

Myslíme si, že na seba ako kvalifikovaný obchodného partnera, ktorý je schopný navrhovať, sprevádzať a poskytujú vynikajúce projekty v spolupráci s našimi klientmi.

ZDROJ Alibaba.sk Signals obrany

Copyright © 2016 Market.sk Enterprise All rights reserved " The English version of the site" .," Slovenská verzia stránky "

Powered by Market.sk Slovak